renholdsmaskin
renholdsmaskin

Avslutter sak mot «sosial dumping-forskrift»

EFTAs overvåkingsorgan ESA går ikke videre med saken mot Norges forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Publisert

Den såkalte «sosial dumping»-forskriften krever at alle offentlige oppdragsgivere i Norge skal stille krav om at ansatte hos leverandører og underleverandører har norske lønns- og arbeidsvilkår. ESA har ment at forskriften er i strid med utsendingsdirektivet og EØS-avtalens bestemmelser om fri bevegelse av tjenester, og åpnet saken mot den i juni 2008.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Når ESA nå avslutter saken, er begrunnelsen at det har skjedd mye siden 2008, skriver Database for offentlige innkjøp (Doffin) på sine nettsider: Forskriften har blitt endret slik at den er enklere å bruke både for innkjøperne i offentlig sektor og for de som tilbyr tjenester, i tillegg til at Arbeidstilsynet har fått mandat til å overvåke overholdelsen av forskriften. Dette, i tillegg bedre informasjon om regelverket samt at viktige områder i norsk arbeidsliv nå er dekket av allmenngjorte tariffavtaler, gjør at ESA avslutter saken.

(doffin)

Powered by Labrador CMS