Arbeidsgruppe mot sosial dumping

Adecco-saken har fått frem flere svakheter i oppfølgingen av oppdragstakere i offentlige virksomheter, og nå vil Arbeids- og pensjonspolitisk råd rydde opp i rutinene.

Publisert

(Arbeidsdepartementet):På møtet i Arbeids- og pensjonspolitisk råd 1. mars, ble det bestemt å opprette en partssammensatt arbeidsgruppe som skal vurdere tiltak mot sosial dumping i offentlig sektor. Særlig kommunesektoren vil komme i søkelyset.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Arbeidsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og alle hovedorganisasjonene i arbeidslivet, herunder KS, vil delta i arbeidsgruppen.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm ønsker en hurtigarbeidende gruppe som skal være ferdig med sitt arbeid før sommeren 2011. Gruppen skal blant annet se på hvilke rutiner og systemer offentlige oppdragsgivere har for å sikre at de ivaretar sitt ansvar for lønns- og arbeidsvilkår, underleverandørenes eget ansvar og Arbeidstilsynets rolle.

Konkret mandat vil være klart i løpet av kort tid.

(Kilde: Arbeidsdepartementet)

Papirutgaven av Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profesjonelle renholdsbransjen.

Bli kjent med papirutgaven her

" Vi sender ut nyhetsbrev pr e-post ukentlig. Her kan du melde deg på.

"
Powered by Labrador CMS