nav_pos_logo_RGB
nav_pos_logo_RGB

Må bli bedre på sykefraværsoppfølging

Riksrevisjonen mener NAVs oppfølging av sykmeldte må bli bedre.

Publisert

Det kommer frem i en rapport fra Riksrevisjonen la frem torsdag, om NAVs sykefraværsoppfølging. Rapporten er basert på undersøkelser i perioden august 2009 til juni 2010.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Riksrevisjonen påpeker blant annet at NAV innvilger sykepenger, selv om legen ikke har dokumentert at tungtveiende, medisinske grunner er til hinder for aktivitet. Riksrevisjonen peker også på svakheter i lege/sykmelders rolle i sykefraværsarbeidet og deres samarbeid med NAV.

– Det stemmer at vi i liten grad har stoppet utbetalingen av sykepenger selv om vi ikke har fått nødvendig dokumentasjon fra sykmelder. Som en del av intensiveringen av IA, er vi i gang med et omfattende utviklingsarbeid i samarbeid med Helsedirektoratet, forteller Erik Oftedal, direktør for Analyse og strategi i NAV på nettsidene deres.

– Vi tror dette, sammen med forbedringer i NAV, vil bøte på mye av kritikken.

Obligatorisk opplæring av sykmeldere og utarbeiding av en veileder for sykmeldingsarbeid til sykmeldere, er blant tiltakene. I kombinasjon med videreutvikling av NAVs verktøy for oppfølging av sykmeldingspraksis, har Oftedal forventninger om at det vil føre til en vesentlig styrking av sykmelders rolle og bidrag.

– Vi i NAV vil gjøre det vi kan for å bli stadig bedre på vår del av oppfølgingsarbeidet. Men viktigst av alt er uansett den sykefraværsoppfølgingen som foregår på arbeidsplassen, understreker Oftedal. - Arbeidsgiver og arbeidstaker har de viktigste rollene, med sykmeldende behandler som en sentral aktør, og med NAV som støttespiller når det er behov for det.

Oftedal tror at kommende lovendringer vil bidra til å forsterke sykefraværsarbeidet for alle involverte parter. I forbindelse med inngåelse av ny IA-avtale, ble det enighet om en rekke endringer i regelverket knyttet til forebygging og oppfølging av sykmeldte. Det er foreslått å endre reglene fra 1. juli i år.

Les mer på NAV sine nettsider

Papirutgaven av Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profesjonelle renholdsbransjen.

Bli kjent med papirutgaven her

" Vi sender ut nyhetsbrev pr e-post ukentlig. Her kan du melde deg på.

"
Powered by Labrador CMS