svenskehandel - colourbox

Øker kontrollen av renholdsfradrag

Det svenske renholdsfradraget har åpnet for at useriøse aktører kan fuske til seg penger. Nå forsøker Skatteverket å få bukt med svindelen gjennom økt kontroll.

Publisert

Skatteverket skjerpet kontrollrutinene allerede i mai i fjor, noe som har ført til færre tilfeller av fusk. Men i år kan flere virksomheter forvente å bli kontrollert dersom de søker om å få tilbakebetalt fradrag fra Skatteverket. Og kontrollen vi skje både i for- og etterkant av utbetalingen.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– En viktig del blir å oppdage og stoppe nye typer av bedragerier. Kontrollene har i hovedsak til formål å stoppe bevisst fusk, men også mindre feil og misforståelser forekommer, sier Pia Blank Thörnroos, rettslig ekspert i Skatteverket i en pressemelding.

Kontrollene skal bant annet undersøke om arbeidet virksomheten har utført faktisk gir rett til skattefradrag. Også privatpersoner som har kjøpt tjenester kan bli kontaktet.

Fakta: Fusk i renholds- og byggefradrag

I 2010 betalte det Skatteverket ut 14 milliarder kroner til i skattefradrag for bygge- og hjemmeservicetjenester.

I periden januar til juni 2010 måtte Skatteverket tilbakekreve 52 millioner tilfuskede kroner. Siden juni 2010 har beløpet minket til 25 millioner. I år 2010 ble i tillegg drøye 100 millioner stoppet før utbetaling.

Les mer om saken her

Papirutgaven av Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profesjonelle renholdsbransjen.

"

Bli kjent med papirutgaven her

Vi sender ut nyhetsbrev pr e-post ukentlig. Her kan du melde deg på.

"
Powered by Labrador CMS