Erna C. Hagensen

Krever allmenngjøring

LO og Arbeidsmandsforbundet krever at deler av Overenskomst for Renholdsbedrifter allmenngjøres. Nå sender de krav til Tariffnemnda.

Publisert

Det er tarifflønna for renholdere med opp til to års ansiennitet som nå blir krevd allmenngjort, sammen med relevante ubekvemstillegg. Kravet er at alle renholdere i renholdsbedrifter skal ha en timelønn på minst 148 kroner og 56 øre. Det skriver frifagbevegelse.no.

"

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Erna Hagensen

Leder Erna Hagensen i Arbeidsmandsforbundet legger vekt på at alle partene i arbeidslivet ønsker denne allmenngjøringen, og at også arbeidsministeren ved flere anledninger har stilt seg positiv til dette.

– Renholdsbransjen lider under stort omfang av sosial dumping, og det trengs at allmenngjøring kommer på plass så fort som mulig, sier hun til frifagbevegelse.no.

Les mer på frifagbevegelse.no

Papirutgaven av Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profesjonelle renholdsbransjen.

Bli kjent med papirutgaven her

Vi sender ut nyhetsbrev pr e-post ukentlig. Her kan du melde deg på.

"
Powered by Labrador CMS