svenskehandel - colourbox

Fradrag for de rike

Bare seks promille av svenske husholdninger med lav inntekt benytter seg av fradraget på hjemmeservicetjenester.

Publisert

Bare én prosent av de med middels inntekt benytter seg av tjenestene. Ill.foto: Colourbox.com

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det er redaksjonen i det svenske fjernsynsprogrammet Agenda som har lagt frem tallene, etter at de har fått Statistiska centralbyrån til å se på bruken av hjemmeservicetjenester.

Skattefradraget på hjemmeservicetjenester ble innført i Sverige 1. januar 2008, og svenske medier har tidligere meldt om en sterk økning i arbeidsplasser etter dette.

Men når det kommer de som benytter seg av tjenestene, er det de rikeste som tjener mest: Størsteparten av fradraget som gis går til den fjerdedelen av husholdningene med høyest inntekt, skriver Cleannet.se.

Undersøkelsen viser at bare én prosent av de med middels inntekt benytter seg av tjenestene.

Forkjemperne for fradraget har pekt på enslige foreldre som en hovedmålgruppe, men blant undersøkelsens 81 000 husholdninger var bare 107 enslige foreldre med lav inntekt.

(Kilde: Cleannet.se)

"
Powered by Labrador CMS