ID-kort

- Må ikke bli for dyrt

HSH er positiv til innføring av id–kort i renholdsbransjen, men presiserer at ordningen ikke må bli for kostnads- og ressurskrevende. Det kan medføre at mange ikke registrerer seg, tror de.

Publisert

Uttalelsene kommer i høringsuttalelsen som nå er sendt Arbeidsdepartementet. HSH mener en ordning med id-kort vil bidra til å øke seriøsiteten i bransjen, og kommer i sin høringsuttalelse blant annet med disse innspillene:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Kostnads-/og ressursbrukBransjen er preget av få administrative ressurser og høy turnover, og derfor mener HSH at ordningen ikke må bli for kostnads-og ressurskrevende. Det kan medføre at mange ikke registrerer seg.

Kort på avveieHSH mener det er viktig at Arbeidstilsynet følger opp forslaget med å sette av ressurser til å kontrollere at ordningen ikke misbrukes. Det er høy turnover i bransjen og dersom id-kort kommer på avveie, vil ordningen kunne virke mot sin hensikt og miste sin legitimitet, skriver de.

FinansieringNår det gjelder finansiering av ordningen, ønsker HSH at denne delfinansieres av det offentlige. Det offentlige bør etter vår oppfatning ta sin del av belastningen i ordninger som gjennomføres som et ledd i kampen mot sosial dumping.

RegistreringsordningHSH ser at forslaget om å innføre en registreringsordning kan medføre at de godkjennings¬ordninger som er etablert i bransjen, inkludert vår egen, kan bli overflødig ved at det utvikles en allmenn oppfatning om at renholdsvirksomheter som er registrert i et slikt nasjonalt register har en garanti for kvalitet og seriøsitet. Det stilles således spørsmål ved om registrering kan ”hvitvaske” useriøse aktører.

MeldepliktNår det gjelder vedlikehold av registeret, støtter ikke HSH departementets forslag om plikt til årlig melding selv om virksomheten har fått utstedt kort i løpet av det siste året. Det bør etter vår oppfatning være tilstrekkelig at krav om årlig meldeplikt kun gjelder for de som ikke har utstedt nye kort i løpet av en periode på et år.

InformasjonspliktHSH mener det blir viktig at Arbeidstilsynet er tydelige i sin informasjon til brukere av renholdstjenester med hensyn til hvilke krav som stilles for at en virksomhet registreres. I motsatt fall kan det oppfattes slik at registrering er en garanti fra tilsynet om at alle virksomheter på listen er lovlydige og utfører renholdstjenester av god kvalitet.

(Utdrag fra høringsbrevet)

Les hele høringsuttalelsen på HSHs nettsider.

"
Powered by Labrador CMS