britisk-innsyn.jpg

Åpner for innsyn

Fra og med november kan alle følge med på hva myndighetene i Storbritannia bruker pengene til, hvilke kontrakter som er tildelt til hvilke leverandører til hvilken verdi.

Publisert

Alle kjøp over 5000 kroner skal offentliggjøres. Ill.foto: Colourbox.com

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Ett departement er allerede i gang – det er også 41 regionale og lokale myndigheter. Fra november skal imidlertid alle myndigheter offentliggjøre slik informasjon, og etter hvert rutinemessig hver måned. Alle kjøp over 5000 kroner skal offentliggjøres.

Database for offentlige innkjøp (Doffin) skriver at tiltaket er et ledd i den nye regjeringens satsing på mer åpenhet i forvaltningen. Åpenheten er også et ledd i en noe mer vidtrekkende strategi som blant annet skal identifisere sløsing og redusere offentlige utgifter.

Det britiske Kommunal- og regionaldepartementet mener å spare om lag 300 millioner kroner på årsbasis ved å gjennomgå beslutninger om kjøp og pilotprogrammer.

Les mer om britenes innsyn i offentlige anskaffelser på doffin.no

Bli kjent med papirutgaven av Renholdsnytt her.

" Vi sender ut nyhetsbrev pr e-post ukentlig. Her kan du melde deg på

"
Powered by Labrador CMS