rengjøring,sosial dumping, colourbox
rengjøring,sosial dumping, colourbox

Nye tiltak mot sosial dumping

Virksomheter som utnytter arbeidsinnvandrere vil nå få det tøffere.

Publisert

Regjeringen strammer grepet overfor virksomheter som utnytter arbeidsinnvandrere. I dag er alle statlige innkjøpere forpliktet til å kreve at leverandører og underleverandører tilbyr sine ansatte akseptable lønns- og arbeidsforhold. Nå vil Fornyings- og administrasjonsdepartementet ha slike regler inn i regelverket for offentlige innkjøp. Dermed vil de gjelde også for alle større innkjøp i kommuner, helseforetak og lignende virksomheter. Ikke minst blant tjenesteleverandører som renholdsfirmaer er det tidligere avdekket klare tilfeller av sosial dumping.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

- Offentlige oppdragsgivere har et spesielt ansvar for å bidra til ordnede forhold i arbeidslivet. Derfor må det være en plikt for innkjøperne å stiller klare krav som sikrer arbeiderne rimelig lønns- og arbeidsvilkår, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys.

Lovforslaget gir ikke bare offentlige innkjøpere plikt til å stille krav til leverandørene. De skal også kontrollere at kravene blir overholdt og eventuelt ilegge sanksjoner hvis de brytes.

- Det er positivt med økende arbeidsinnvandring, men det er viktig at det foregår i ordnede former, sier Grande Røys.

Kilde: Konsulentguiden.no

Powered by Labrador CMS