Vibeke Hammer Madsen

HSH-bedrifter satser på kompetanse i krisetider

  - Vi må satse på kompetanse i krisetider, men det er ikke likegyldig hva vi gjør. Kortsiktige tiltak må også fungere både næringspolitisk og utdanningspolitisk på lengre sikt, sa Vibeke Madsen, administrerende direktør i HSH på Kunnskapsdepartementets fagseminar om kunnskap i krisetider.

Publisert

- Tilbakemeldinger fra våre bedrifter viser at budsjettposter som omhandler kompetanse økes i disse tider; det gir håp, fortsetter Madsen. Hun understreket dessuten betydningen av at personer som blir arbeidsledige får tilbud om utdanning og kompetanseheving uansett nivå fra før og uavhengig av bransje.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

- Vi må slå ring om lærlingordningen. Mister ungdom troen på yrkesfagutdanning, kan det gjøre langvarig skade, fremholdt hun, og sa at HSH forventer at lærebedrifter styrkes økonomisk, enten gjennom lavere arbeidsgiveravgift eller økt lærlingtilskudd.

- HSH er bekymret over at så mange voksne mangler grunnskole og/eller videregående opplæring, i tillegg til at mange strever med grunnleggende ferdigheter. Arbeidsplassen er en utmerket læringsarena for denne gruppen, og vi ønsker at NAV blir med oss i et samarbeid om å sikre ansatte i varehandelen utdanning på fagbrevnivå - i stedet for arbeidsledighet, oppfordret Madsen.

- Behovet for flere med utdanning fra høyskole og universitet gjør at de som ønsker studieplass må få det, sa hun videre. Flere stipendiater, også til de private institusjonene, bør på plass. Vi trenger mer forskningskompetanse, ikke minst innenfor tjenesteyting, og HSH har stor tro på ordningen med nærings-ph.d.

Både kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell og høyere utdannings- og forskningsminister Tora Aasland holdt innledninger på seminaret. De løftet fram henholdsvis det dramatiske i at så mange av elevene i videregående opplæring faller fra og ikke gjennomfører, og at det også vil være langt flere i førstegangs utdanning framover (i aldersgruppen 19-30 år), slik at grunnlaget for en økning i studieplasser må legges allerede nå.

Rolf Jørn Karlsen, leder av utvalget som la fram NOU 2008:18 Fagopplæring for framtida, var opptatt av at krise også gir muligheter, og at det var viktig å utnytte potensialet i ufaglærte innen helsesektoren og arbeidsledige utenfor sektoren for å styrke kompetansen innenfor et område der behovene vil være store i mange år framover. Han var også opptatt av at dersom regelverket står i veien for å kunne benytte kombinasjoner av permitteringer og kompetanseheving, måtte en finne løsninger på det.

Også NAV ble utfordret til å komme med sine betraktninger om hvilke kompetanseinvesteringer arbeidsmarkedet trenger og Tor Saglie, direktør for Arbeids- og velferdsdirektoratet understreket betydningen av utdanning som en viktig del av arbeidsmarkedspolitikken, samtidig som han manet til noe varsomhet med å sette i gang for mange tiltak i en tidlig fase. - Det er viktig at naturlig omstilling kan skje og at jobbsøkingsprosesser ikke blir forhindret, sa han.

Powered by Labrador CMS