Renholdsnytt 2/2020 er ute nå

Renholdere er på mange måter våre frontkjempere i krigen mot koronaviruset. I vår nyeste utgave finner du gode råd om smitterenhold, og du får et innblikk i hvordan flere norske virksomheter har iverksatt ekstra renhold for å begrense spredningen av det nye koronaviruset.

Publisert

Renholdsnytt 2/2020 er på vei ut til abonnentene nå. I denne utgaven kan du lese om følgende:

Leder:
Nå må det offentlige gå foran
«
NHO Service og Handel opplever at medlemsbedrifter har mistet oppdrag fra offentlige kunder, som påberoper seg force majeure for å bryte kontrakter eller kansellere nye oppdrag. Dette er skammelig, lite solidarisk og svært korttenkt.»

Hvordan behandle renholdstekstiler i vaskeriet
Tekstiler skal alltid behandles som om de inneholder patogene mikroorganismer, som for eksempel koronaviruset som gir COVID-19. Det er derfor viktig å sikre at tekstilene blir desinfisert og rene i henhold til en validert metode.

Ny aktør med mye å melde
FDVakademiet er ny på det norske konferansemarkedet. Likevel klarte de å samle over 200 deltakere og 17 utstillere til Renholdskongressen på Gardermoen.

Tema: Koronavirus

Slik leder du best i krisetider
Du er kanskje usikker på hvordan du skal utøve din rolle som leder i disse pandemitider. Egentlig er det ikke så komplisert.

Viktig med riktig kunnskap
Renholdere er på mange måter våre frontkjempere i krigen mot koronaviruset. – Derfor er det så viktig at renholderne har den riktige kunnskapen, sier Inger Dahl i Ren Ekspertise.

Gode råd om koronaviruset
Som fagsjef renhold i Toma har jeg fått mange spørsmål om Koronaviruset. Her deler jeg rådene vi gir til kunder og ansatte om forebygging av virussmitte på arbeidsplassen – alt er basert på livslang erfaring fra renholdsfaget, informasjon fra helsemyndighetene og den internasjonale bransjeforeningen for renhold, ISSA.

Enklere og mye grundigere enn før
Ambulansetjenesten ved Sykehuset Østfold har virkelig klart å løfte seg på smittevern.

Renhold og smittevern
I disse dager er det nok mange renholdere som føler seg kastet ut i ukjent farvann. Det kan være smart å kjenne til grunnleggende smitteverntiltak.

Rene klær er viktig
Det er ikke sagt og skrevet mye om klesvask i sammenheng med korona. Det vi vet om koronaviruset er at det overlever ett døgn på papp og tre døgn på harde flater ved vanlig romtemperatur. Det lever lenger om det er kaldere. Tekstiler er så vidt vi vet ikke undersøkt, men vil trolig tilsvare papp. Det er også klart at korona er følsomt for såpe.

Smitteverntiltakene der mange mennesker ferdes
Renholdsnytt har spurt ulike norske virksomheter i ulike bransjer, der en fellesnevner er at mange mennesker ferdes, om de har iverksatt ekstra renhold for å begrense spredningen av det nye koronaviruset:

  • Bane NOR
  • Sparebank1
  • Dagligvare
  • Oslo Lufthavn
  • DNB
  • SAS
  • Oslo Universitetssykehus

Tiltakene deres kan du lese om i bladet.

Portrettet
Viktig å gi renhold et ansikt
Bjørn Herlofsen står i disse dager midt oppi alle tiders smittevask. Som konsernsjef i skadesaneringsselskapet Recover Nordic har han mange travle dager. Fra midten av mars har telefonen ringt fra morgen til kveld med spørsmål om smittevask.

Renholdskongressen 2020
FDVakademiet, en ny aktør på markedet, klarte å samle over 200 deltakere til seminar & messe.

Givende å sitte i prøvenemnd
Det er blitt sagt at lærere lærer like mye av elevene som elevene av læreren. Å være sensor er imidlertid ikke dumt, det heller. Renholdsnytt har fått lov til å være flue på veggen under den praktiske delen av en eksamen og de tre sensorene Hilde Hafskjold, Åse Larsen og Nina Knutsen er samstemte i at vervet er svært lærerikt.

Juss og arbeidsmiljø
Permittere grunnet koronapandemien?
Mange virksomheter har de siste ukene opplevd en endret og mer krevende økonomisk hverdag som følge av Koronapandemien som har angrepet Norge og store deler av verden for øvrig. Landet vårt er i delvis lock-down. Store deler av norsk næringsliv er berørt. For mange virksomheter er det helt nødvendig å iverksette kostnadsreduserende tiltak. Permittering er et slikt tiltak.
Av advokat Solveig Haraldseth, NHO Service og Handel.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS