fdvfolk
fdvfolk

Planlegger FDV 2015

Styrings­gruppen for konfe­ransen FDV 2015 har hatt arbeids­møte i dag. Det er første gang den norske renholds­bransjen vil bli samlet om et arrangement.

Publisert

Fra dagens møte i styrings­gruppen. På første rad fra venstre Elisabeth Leikanger (NKF), Hanne Rud(NFSR) og Hans Petter Grette (RELE). Bak ser vi Anne Jensen (NHO Service). Foto: Baard Fiksdal, NHO Service

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Konferansen og messe er lagt til Color Lines skip til Kiel 2.-4.juni 2015 og arrangeres av NHO Service, Renhold­produkters Leverandør­forening (RELE), Norsk Forening for Service og Renhold (NFSR) og Norsk Kommunal­teknisk Forening (NKF).

Konferansen tar sikte på å samle over 500 deltagere fra de nevnte medlems­organisasjonene og andre som er interessert i fag­området.

Planlegger innhold

Arrangørene er nå i gang med arbeidet med å utvikle et spennende innhold for konferansen. Dagens planleggings­møte diskuterte et mulig innhold bak følgende stikkord:

  • Hvor går Norge: hvordan bransjene og markeder utvikler seg
  • Riktige premisser for en sunn konkurranse
  • Hvordan ivareta det faglige i anskaffelses­fasen
  • LCC Livssyklus­kostnader for bygg
  • Arkitektur – renhold og drift

Samles for første gang

– For første gang vil privat og offentlig sektor gå sammen om en FDV-konferanse som tar sikte på bransje­utvikling og felles løft, sier Anne Jensen, vise­admini­strerende direktør i NHO Service.

– I arbeidet frem mot konferansen har vi fått til en god og felles arbeids­ånd med gjensidig respekt, tilføyer hun.

Kontaktpersoner

Kilde: Planlegger FDV 2015 og Nytt om FDV-konferansen 2015

Powered by Labrador CMS