Ringer i Vannet Foto NHO Service
Ringer i Vannet Foto NHO Service

Miniseminar: Hvordan kan arbeids­givere bidra til arbeids­inklu­dering?

Fafo inviterer til frokost med rapport­lansering 8. april. «Ringer i Vannet», et prosjekt fra NHO Service, vil få mye oppmerk­somhet.

Publisert

Logo utfomet av NHO Service

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Nøkkelen til en høyere yrkesdeltakelse for utsatte grupper ligger hos arbeids­giverne.

I 2012 lanserte NHO Service prosjektet «Ringer i Vannet» for å motivere medlems­bedriftene til å bidra til økt inklu­dering i arbeids­livet. Målet er å oppnå bedre samsvar mellom kandi­datenes ferdig­heter og bedrif­tenes krav, og flere lang­varige ansettelses­forhold.

I en ny rapport fra Forsknings­stiftelsen Fafo beskrives metoden som utgjør «Ringer i Vannet», og hva som skal til for at bedriftene kan rekruttere arbeids­søkere med relevant kompetanse.

Seminaret finner sted onsdag 8. april 2015 kl. 08.30-09.45 i Fafos lokaler i Borggata 2B på Grønland i Oslo. Det er begrenset antall plasser og du må registrere deg innen 7. april (påmelding via linken nedenfor).

Seminaret strømmes og det blir direktesending som kan ses på Fafo-tv.

Kilde: Hvordan kan arbeidsgiverne bidra til arbeidsinkludering?

Powered by Labrador CMS