rengjøring,sosial dumping, colourbox

Kurs i sosial dumping

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) inviterer til kurs «Hvordan motvirke sosial dumping i offentlige anskaffelser» som holdes i Oslo, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Stavanger i mai og juni 2014.

Publisert

Målgruppen er innkjøpere, innkjøpsledere og kontraktsforvaltere i offentlig sektor.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Kurset vil ta for seg følgende:

  • Hva er sosial dumping?
  • Hva krever anskaffelsesregelverket?
  • Hvordan stille og følge opp krav?
  • Hva ligger i kontrollplikten?
  • Hvordan kan man avdekke brudd?
  • Hva sjekker Arbeidstilsynet?

Sosial dumping skjer når arbeidstakere utsettes for brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsregler og/eller tilbys lønn som er uakseptabelt lav for bransjen. Offentlige oppdragsgivere har et særskilt ansvar for å forhindre sosial dumping i anskaffelser. Anskaffelsesregelverket og forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter krever at offentlige virksomheter stiller krav og følger opp leverandører for å motvirke sosial dumping i sine kontrakter.

1. juli 2013 fikk Arbeidstilsynet tilsynsmyndighet med offentlige oppdragsgiveres etterlevelse av forskriften.

Les mer og meld deg på kurs hos Difi:

Powered by Labrador CMS