lilleborg.jpg

Kursarrangør

Lilleborg Profesjonell arrangerer for sjette gang teorikurs for dem som ønsker å ta fagbrev som renholdsoperatør.

Publisert

Undervisningen er lagt opp i moduler etter den nye læreplanen, og gjennom elleve samlinger blir deltakerne kjent med disse:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

1 Renhold, Miljø og Inneklima

2 Metoder og utstyr,renholdskjemi og HMS

3 Materiallære, (Harde, halvharde og myke materialer) Materialer i Inventar

4 Maskiner og maskinelt renhold, Overflatebehandling og vedlikehold,Tekstiler i vaskeprosess

5 Tentamen (3t) Ergonomi

6 Rengjøringskvalitet (NS-INSTA 800)

Renhold etter skadesanering

Fasaderenhold, tagging og Grafitti,

7 Spesialrenhold, prosedyrer og smitteforebygging

8 Prosjektering (tegningsforståelse)

Renholdsplaner

9 Tentamen (4-5t), Renholdsplanlegging (1-2t)

(Ved bruk av dataverktøy (Jonathan Clean))

10 Rutiner og arbeidsbeskrivelse

11 Eksamensforberedelse

Kursdeltagerne må delta aktivt med både erfaringsutveksling, oppgaveløsning, innføring i teori og forberedelse til modulene. I tillegg er skal eksamensforberedende oppgaver leveres etterhvert.

Kurset varer fra 1.september 2010 til mai/juni 2011.

Les mer om kurset her.

"
Powered by Labrador CMS