Arbeidsmiljøloven M

Viktig lovendring for bransjen

En endring i arbeidsmiljøloven gjør at Arbeidsdepartementet i forskrift kan gi bestemmelser om at virksomheter som tilbyr renholdstjenester må godkjennes av Arbeidstilsynet.

Publisert

Hvis det blir stilt krav om slik godkjenning, vil det være ulovlig å benytte tjenester fra virksomheter uten godkjenning.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Endringen trådte i kraft 16. desember 2011, og blir et nytt ledd til arbeidsmiljøloven § 4-1:

«(8) Når hensynet til helse, miljø og sikkerhet tilsier det, kan departementet i forskrift gi bestemmelser om at virksomheter som tilbyr renholdstjenester må godkjennes av Arbeidstilsynet, og om det nærmere innholdet i en slik godkjenningsordning. Når det stilles krav om slik godkjenning, vil det være ulovlig å benytte tjenester fra virksomheter uten godkjenning.»

(www.arbeidstilsynet.no)

"
Powered by Labrador CMS