Oljeplattform cb523747 L
Oljeplattform cb523747 L

Slipper å bære synlige ID-kort

Renholdere offshore får fritak fra kravet om å bære synlige ID-kort. – Kravet virket stigmatiserende, og måtte bort, sier Roy Erling Furre i fagforeningen Safe.

Publisert

Forskriften om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter krever at alle renholdere må bære synlige ID-kort på arbeidsplassen. Fagforeningene Safe og Industri Energi har nå fått gjennomslag for at renholdere offshore skal slippe dette.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– I og med at andre arbeidstakere offshore slipper å bære ID-kort, er en håndhevelse av forskriftens krav offshore stigmatiserende. Sammen med Industri Energi mente vi derfor det måtte lempes på dette, noe Norsk olje og gass også hadde forståelse for, sier Roy Erling Furre i fagforeningen Safe på safe.no.

Arbeidsdepartementet har tidligere meddelt at det ikke er aktuelt å lempe på forskriften, men at det er opp til Petroleumstilsynet (Ptil) å vurdere hvordan kravet skal håndheves. Ptil har kommet fram til at det ikke er nødvendig å kreve at ID-kort bæres synlig, så lenge det er etablert ordninger som ivaretar hensikten med forskriften. Renholdere må imidlertid på forespørsel kunne dokumentere at de har et gyldig ID-kort.

Les mer om saken på safe.no

Powered by Labrador CMS