ID-kort Colourbox
ID-kort Colourbox

Se opp for forvekslinger

Skal du bestille ID-kort til renholdere må du vente til 1.september når søknadsportalen åpner. Se opp for etterligninger som er laget for å lure deg, advarer NHO Service.

Publisert

Se opp for falske ID-kort advarer NHO Service. (Ill.foto: Colourbox.com).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Når portalen åpner kan din bedrift bestille kort fra kortutsteder Oberthur Technologies Norway Norsik AS. Bestilling skjer gjennom nettportalen www.renholdskort.no, som ennå ikke er på lufta, melder NHO Service på sine nettsider." Pass på så du ikke blir lurt. En kreativ sjel har laget et nærmest likelydende nettsted, www.renholdskortet.no. NHO Service har kontaktet Arbeidstilsynet og bedt om at man tar affære overfor www.renholdskortet.no. Nettstedet kan lett forveksles med den offisielle siden.

Kommentar:

Tonny Kluften, representant for ovennevnte nettside ønsker å komme med følgende kommentar: - NHO Service lar fantasien få fritt spillerom og ønsker av en eller annen grunn å tro det verste. NHO Service har heller ikke forespurt renholdskortet.no om hva slags virksomhet nettstedet skal drive med. http://www.renholdskortet.no er opprettet for å hjelpe firmaer med papirarbeidet angående søknad om renholdskort. Det er mange firmaer som ikke har kompetanse, tid eller lyst til å gjøre den slags papirarbeide,og istedenfor at de skal bruke timesvis på å sette seg inn i saken kan renholdskortet.no hjelpe dem, sier ansvarlig for nettsiden, Tonny Kluften, til renholdsnytt.no.

NHO Service har også bedt Arbeidstilsynet om å be Oberthur Tecnologies opprette en informasjonsplakat på www.renholdskort.no inntil portalen er på plass. Dette fordi adressen er markedsført i veilederen til forskriften, og flere renholdsbedrifter oppsøker nå denne adressen, og får da beskjed om at "domenet er parkert". I Arbeidstilsynets veiledning heter det: Krav om id-kort (renholdskort) Forskriften stiller krav om at alle arbeidstakere som utfører renholdsarbeid i godkjente renholdsvirksomheter skal bære id-kort på jobben. Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester, både norske og utenlandske, er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med særskilt id-kort utstedt av kortutsteder Oberthur, på vegne av Arbeidstilsynet. Hensikten er å identifisere hvem man er og hvem man arbeider for. Det er arbeidsgiver som skal søke om id-kort for alle arbeidstakere som utfører renholdsarbeid. Kravet til id-kort gjelder også de som driver alene (enkeltpersonforetak som ikke sysselsetter arbeidstaker). Virksomheten skal til enhver tid sørge for at lovens krav om å være registrert i lovpålagte registre er oppfylt. Dette gjelder både krav som gjelder virksomheten og den enkelte ansatte. Søknad om id-kort vil ikke bli behandlet før dette er i orden, og virksomheten er godkjent av Arbeidstilsynet eller har fått brev fra Arbeidstilsynet om at id-kort kan bestilles.

Hvordan søke om godkjenning og id-kort? For å bli godkjent må virksomheten sende inn søknad og nødvendig dokumentasjon til Arbeidstilsynet via nettstedet Altinn.( www.altinn.no).

" Søknadsportalen åpner 1. september 2012. Det vil være mulig å søke på norsk eller engelsk. Virksomheten vil deretter få nærmere beskjed fra Arbeidstilsynet om når virksomheten kan starte å bestille id-kort til arbeidstakerne. Søknad om id-kort skal sendes til kortutsteder Oberthur Technologies Norway Norsik AS gjennom nettportalen www.renholdskort.no. Merk at det bare er id-kort fra denne kortutstederen som er gyldig som dokumentasjon på at virksomheten er godkjent.

Hele veiledningen finner du her.

"
Powered by Labrador CMS