lovverknett.jpg

Ny faktaside om arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsmiljøloven gir arbeidstaker både rett og plikt til å medvirke i ulike sammenhenger. Arbeidstaker skal aktivt medvirke til å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Arbeidstilsynet har nå utarbeidet en ny faktaside som tar for seg dette temaet.

Publisert

Manglende medvirkning kan medføre at forhold som bidrar til uheldige fysiske eller psykiske belastninger ikke kommer fram.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Arbeidsgiver har plikt til å tilrettelegge for medvirkning fra arbeidstakerne. Arbeidsgiver skal også sørge for at instrukser, rutiner og reglement gjøres kjent.

Fra faktasiden om medvirkning finner du lenker til "Test deg selv - hvilken kollega er du?" og tips og råd for hva som kjennetegner en god kollega. Dette er informasjon som ble utviklet i forbindelse med Arbeidstilsynets kampanje "Gode kolleger - en del av jobben" som gikk i fire uker fra januar til februar 2011.

Gå til faktasiden her.

Powered by Labrador CMS