offentlig-godkjent
offentlig-godkjent

2000 godkjente bedrifter

Det er nå 3.650 renholdsvirksomheter som har søkt om godkjenning. Nær to tusen er godkjent, viser nye tall fra Arbeidstilsynet.

Publisert

NHO Service offenmtliggjorde i går tall fra godkjentregisteret pr. 15.10.13:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det er 3650 virksomheter som har søkt om godkjenning til nå.

I dag er det 1950 godkjente virksomheter i renholdsregisteret.

"

I renholdsregisteret er det 1.675 virksomheter som står med status «under behandling». Disse sakene fordeler seg som følger:

• Ca. 850 virksomheter er «pre-kvalifisert» og holder på med kortbestillingen. (Søknaden er behandlet i godkjenningsordningen, og virksomheten oppfyller dokumentasjon og registerkrav. Det som gjenstår er selve kortbestillingen hos oberthur på www.renholdskort.no . Godkjenningsordningen fatter vedtak først når alle innmeldte arbeidstakere har fått ok på registerkontroll på arbeidstaker mot NAV Aa, UDI og folkeregisteret.)

• Ca. 775 virksomheter har status «mangelfull søknad». Ca. 480 av disse har mottatt «varsel om avslag» med tilsvar frist 3 uker. Det fattes løpende avslagsvedtak og p.t. har 128 virksomheter fått «vedtak om avslag» på søknaden. Virksomhetene tas løpende ut av godkjentregisteret når klagefristen på 3 uker er utløpt .

• Ca. 75 søknader er p.t. ikke påbegynt og har intern status «under behandling». Det kommer ukentlig inn nye søknader)

(NHO Service)

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS