Stadhandbok golv 10 utgave

Svensk lærebok i revidert utgave

«Städhandbok Golv» inneholder viktige fakta om gulv­materialer og gulv­pleie. Den utgis av bransje­foreningen Städ­branschen Sverige og er nå ut­kom­met i sin tiende utgave.

Publisert

Den første utgaven ble laget til Rent-messen i 2000. Siden da, og inkludert det tiende opplaget, er boken trykket i hele 30 000 eksemplarer.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det innebærer at behovet for korrekt infor­masjon i et lite og hendig format er like stort nå som tidligere, skriver Städ­branschen Sverige.

Tiende utgave av «Städhandbok Golv». Foto: Städbranschen Sverige.

Det nye opplaget er kraftig revidert i samarbeid med material­industriens leve­randører for å få med viktig og aktuell infor­masjon om pleie av gulv. Ambisjonen er å gi alle som arbeider med drift, vedlike­hold, renhold, gulvpleie eller for­beredende plan­legging og prosjek­tering, et smart verktøy som gir generell kunnskap om gulvpleie.

Svenskene skal også være på vei med en ny app for å gjøre opp­lysningene enda lettere til­gjengelige. Den kommer senere.

Kilde: Städhandbok Golv i ny utgåva

Powered by Labrador CMS