PLS Norge Spraywash

Oppgradert sprøyte­pistol

Den nye Spraywash er klar for markedet i slutten av september. PLS Norge fornyer systemet med bedre kvalitet, nytt spyle­rør i rust­fritt og mer effektive tabletter.

Publisert

Den store nyheten er likevel at du nå kan kjøpe andre tabletter for ulike bruks­områder.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Spraywash er ifølge PLS Norge et unikt desinfeksjons- og rengjørings­system. Systemet skal være utprøvd, testet og godkjent for des­infek­sjon av overflater.

Spraywash fra PLS Norge.

Det brukes for des­infek­sjon og rengjøring innen­for mange områder. Offentlige bygninger som svømme­haller, idretts­haller og skoler skal ifølge PLS bruke systemet daglig.

Andre bruks­områder er trenings­senter, dyre­kennel, land­bruk, fiskeri, havbruk, industri, nærings­middel­bedrifter, camping­plasser med flere.

Den nye Spraywash lanseres i september. Har du en gammel type så kan PLS Norge ordne med til­pasning til det nye systemet.

Kilde: Nye Spraywash

Powered by Labrador CMS