csm_Apex_system_3310431cd2

Nye innovasjoner og ny kjemi

Leverandøren Ecolab lanserer de nye produkt- og kjemi­kalie­seriene Apex, KitchenPro, Aquanomic, Stainblaster og MAXX2.

Publisert

Ecolabs nyeste inno­vasjoner. Her ses opp­vask­sys­temet Apex (Foto: Produ­senten)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Ecolab skriver sammen med lanseringen at de har som mål å gjøre verden til et renere, sikrere og helse­messig tryggere sted. Alle produkter, systemer og service­tjenester er utviklet med bærekraft som mål.

Her er deres nye innovasjoner:

  • Oppvask­systemet Apex består av data­løsning og til­hørende kjemiske produkter. Dette gir over­sikt over effektivitets­nivået i oppvask­prosesser og skal ifølge Ecolab spare vann, energi og arbeids­kraft.
  • KitchenPro er en produkt­serie for kjøkken­hygiene som består av produkter for rengjøring og desinfeksjon, avfetting, ovn- og grill­rengjøring, gulv­rengjøring, samt manuell oppvask og generell kjøkken­rengjøring. Ifølge Ecolab oppnår du hygieniske, rene resultater på en sikker måte, og sparer samtidig tid og kontrollerer kostnader. Ingen av KitchenPro-produktene er merke­pliktige i bruks­løsning og det er ikke behov for personlig verne­utstyr. Eksempler er Greaselift, et ovn­rengjørings­middel som kan brukes uten behov for verne­utstyr, og Wash 'n Walk, et gulv­rengjørings­middel som brukes på fett­ansamlinger på glatte kjøkken­gulv og bidrar til å redusere skli- og fallfare – uten behov for skylling.
  • Aquanomic er et vaskeri­program som med sitt doserings­system og sine vaske­prosesser gir en «trygg og enkel vei til førsteklasses resultater». Ved utvikling av programmet har det vært fokus på økt sikkerhet for de ansatte, samt utviklet rapporter som gir innsikt i besparelser av vann, energi og arbeids­kraft.
  • StainBlaster er et flekk­fjernings­program for tekstiler som ifølge Ecolab skal forlenge tekstilets levetid. Vaskeri­ledere skal ha fire ganger større utgifter til erstatning av tekstiler enn til vaske­middel.
  • MAXX2 er en produktserie for renhold og bygnings­pleie. Den møter de nye EU-kravene til klassi­fisering og merking av kjemi­kalier (CLP). Ifølge Ecolab skal dette være blant de mest effektive produktene uten fare­merking til­gjengelig på markedet. Det skal heller ikke være krav til ekstra sikkerhets­opplæring, separat lagring, tilgjengelig personlig verne­utstyr på bruker­stedet eller sikkerhets­håndbøker.

Kilde: Ecolabs nyeste innovasjoner

Powered by Labrador CMS