Akan Dilemmaverktøy
Akan Dilemmaverktøy

Akan med nytt hjelpeverktøy

Noe av det vanske­ligste med alkohol­bruk i eller utenfor arbeids­tiden, er den første erkjennelsen av at arbeids­plassen kanskje har et problem. Akans har laget et gratis­verktøy som hjelper deg gjennom dette dilemmaet.

Publisert

Selv om det ikke drikkes mye alkohol i selve arbeids­tiden, er det nok av anledninger til å drikke i norsk arbeids­liv.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Akan kompetanse­senter har derfor lansert «Dilemma­verktøy» for å sette ledere og ansatte i stand til å diskutere dilemmaer knyttet til blant annet jobb­relatert alkohol­bruk.

"

Dilemma­verktøyet fra Akan kompetanse­senter (faksimile fra nettsiden).

Verktøyet har blant annet ni filmer med dilemmaer, råd og innspill. Dette kan brukes som utgangs­punkt for å diskutere det som er greit og ikke greit hos dere:

  • Er du bekymret for en kollega?
  • Hva slags alkoholkultur har vi?
  • Er noen påvirket på jobb?
  • Hva slags forhold har vi til bakrus?

Elisabeth Ege, direktør i Akan kompe­tanse­senter, er stolt av det nye verk­tøyet. Foto: Akan

Omtrent 24 prosent har opplevd nedsatt kapasitet dagen derpå, mens 6,2 prosent har vært borte fra jobb dagen derpå, ifølge tall fra FHI og SIRUS i 2014. Alkohol kan være positivt i mange sammen­henger, også i arbeids­livet, men det representer også noen klare utfordringer.

«Dilemmaverktøy» består av filmer, diskusjons­temaer samt tips og råd knyttet til dilemmaer som omhandler arbeids­relatert alkoholbruk og bakrus. Dette verktøyet hjelper ledere og ansatte i å reflektere rundt alkohol­kultur, hva som er greit og hvilke enkle grep som kan gjøres for å hindre uønskede situasjoner. Verktøyet gir også tips og råd om hvordan håndtere vanskelige situasjoner knyttet til alkoholbruk.

Kilde: Dilemmaverktøy

Dilemmaverktøyet finner du på dilemmaverktoy.no

Powered by Labrador CMS