Longyearbyen trondeh2022729

Uten sikker­hets­nett på Svalbard

Renholdere og andre i det thai­landske samfunnet i Long­year­byen frykter hva som skjer når jobbene for­svinner. Uten­landske stats­borgere står uten rettig­heter på Svalbard.

Publisert

Ikke-nordiske arbeids­takere opp­arbeider seg ikke rettig­heter på Sval­bard. Foto fra Long­year­byen.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– Det er rundt 110 thai­lendere i Longyear­byen. Vi møtes i byens thai­butikk hver torsdag, da det kommer nye for­syninger med thai­landske grønn­saker, sier Seree Photisat til organet Fri Fagbevegelse.

Han jobber som messe­betjent i Sodexo Onshore. Bedriften står for inn­kvartering, renhold og mat i Svea, det lille gruve­samfunnet seks mil sør for Long­year­byen. Nå setter Store Norske Lunckefjell-gruven i drifts­hvile og det vil også under­leverandørene merke.

Som stats­borger i et land utenfor Norden er det vanskelig å gå arbeids­ledig lenge på Svalbard. Disse opp­arbeider seg ingen rettig­heter på Svalbard. Arbeids­takere på Svalbard betaler en arbeids­skatt på 16 prosent, som kun over­føres til driften av lokal­samfunnet på Svalbard og ikke den norske staten. Dermed går heller ingen­ting tilbake.

Kilde: Har ikke sikkerhetsnett

Powered by Labrador CMS