Martin-Holmen

Uro i NHO Service

Tre sentrale og erfarne styrerepresentanter har trukket seg fra sine verv i NHO Service. Årsaken er ifølge dem selv hvordan styret har håndtert prosessen rundt Petter Furulunds avgang som administrerende direktør.

Publisert

For tre år siden holdt styreleder i NHO Service, Martin Holmen, tale til Petter Furulund under hans 60-årsjubileum. Nå får Holmen kraftig kritikk for måten han ledet prosessen med å finne Furulunds etterfølger som administrerende direktør.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Omstendighetene rundt Petter Furulunds avgang som administrerende direktør i NHO Service virket tilsynelatende udramatiske da det i høst ble kjent at han trapper ned. 63 år gamle Furulund, som har i sin arbeidskontrakt at han kan trappe ned ved fylte 62 år, skal selv være med på å finne sin arvtaker og deretter fungere som styrerådgiver i 75 prosent stilling. Nå viser det seg at styremøtet 8. september var langt fra udramatisk. Lise Kristin Thun og Nina Torp Høiseter trakk seg umiddelbart fra sine verv som styremedlemmer i NHO Service, og Ivar Sjølstad sa fra seg sitt verv som vararepresentant.

Da Renholdsnytt kontaktet styreleder Martin Holmen, beklaget han at tre personer har trukket seg fra styret og innrømmer at det er uheldig for NHO Service som organisasjon og for administrasjonen.

– Hva er din kommentar til at de har trukket seg?

– Det er selvsagt uheldig.

– Hva har de som har trukket seg sagt til deg?

– Jeg kan ikke svare på hvorfor de har trukket seg. Det må du snakke med dem om.

– Hva har de sagt til deg?

– Det er konfidensielt.

– De som har trukket seg sier at de er uenig i prosessen, men viser for øvrig til taushetsplikten. Vil du frita dem for den?

– Nei, det kan ikke jeg alene gjøre.

Ingen av de tre som har trukket seg fra sine verv i NHO Service ønsker å si så mye utover at de ikke lenger er en del av styret i arbeidsgiverorganisasjonen, og at årsaken til dette er prosessen rundt avgjørelsen med å ansette ny administrerende direktør etter Petter Furulund.

– Jeg har ikke tillit til styreleders håndtering av prosessen, sier Thun.

– Jeg kan ikke gå inn på detaljer, men kan si så mye som at for meg handler det om at dette var en prosess jeg som person ikke kan stå inne for. Jeg vil presisere at dette handler om prosessen, ikke avgjørelsen. For tidspunktet for å diskutere Petter Furulunds etterfølger ville før eller senere blitt et tema for styret, sier Sjølstad, som for øvrig tidligere har vært styreleder i NHO Service. Både Thun og Sjølstad kommer fra renholdsbransjen.

Nina Torp Høiseter, kommer fra Helse og Velferd-bransjen, og var Martin Holmens forgjenger som styreleder. Hun har vært sentral i NHO Service i en årrekke.

– Jeg er veldig uenig i prosessene som styreleder har gjennomført den siste tiden. På grunn av manglende tillit, måtte jeg ta konsekvensene og gå. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Torp Høiseter.

Alle tre viser til taushetsplikten når vi ber om å få utdypet hva som har vært galt med prosessen styrelederen har frontet.

– I etterpåklokskapens lys, kunne du håndtert dette på en annen måte, Holmen?

– Nei, jeg ville ikke gjort noe annerledes i prosessen. Jeg representerer et helt styre, og tar ingen avgjørelser på egenhånd. Styret består av 12 personer, og jeg ønsker å påpeke at det var et enstemmig vedtak, sier han.

– Styreleder Holmen viser til at det var et enstemmig vedtak, Lise Kristin Thun. Kjenner du deg igjen i det?

– Jeg kan ikke gå inn på dette uten å bryte taushetsplikten. Men jeg kan si så mye som at jeg er uenig med flertallet i styret og har tatt konsekvensen av dette og trukket meg fra styret.

Petter Furulund ønsker ikke å si så mye om det som har skjedd.

– Dette er en prosess som styret har kjørt, og da er det naturlig at det er styreleder som uttaler seg om saken, sier han.

Artikkelen er hentet fra Renholdsnytt 5/2015, som kommer ut om en ukes tid.

Powered by Labrador CMS