Faksimile Arbmand fagbrev

Støtter teorikurs til fagbrev

I slutten av oktober får Arbeids­mands­forbundets med­lem­mer i Oslo-området mulig­heten til å sikre seg teorien som skal til for å ta fagbrev. Forbundet tilbyr også gi økono­misk støtte.

Publisert

Faksimile fra Arbeids­mands­forbundet.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Får du offentlig stemplede papirer på det faget du allerede har i fingrene, kan du både få bedre mulig­heter hos arbeids­giver og høyere lønn.

AOF i Oslo tilbyr kurs innenfor fire områder: Vei- og anleggs­faget, renholds­operatør­faget, sikkerhets­faget og bygg­drifter­faget.

Det er studie­forbundet AOF som i samarbeid med arbeids­taker­organi­sasjonen Norsk Arbeids­mands­forbund avdeling 2 Oslo/Akershus som nå tilbyr sine medlemmer i Oslo-området innenfor disse yrkene mulig­heten til å sikre seg teorien som skal til for å ta fagbrev.

På det åpne markedet koster et teori­kurs hos AOF 25 000 kroner, men som medlem i Arbeids­mands­forbundet kan du i praksis få det gratis. AOF tilbyr nemlig kurset for 14 500 kroner for NAF-medlemmer, men det er en utgift du får dekket helt eller delvis hvis du har lang nok fartstid i forbundet og søker om støtte.

Kursdeltakere må selv søke om stipendene.

Kilde: Nå kan du sikre deg fagbrev

Powered by Labrador CMS