Faksimile Viima

Rengjørings­konsept i Fredriks­havn kommune vinner miljø­pris

Renhold uten vann og ren­gjørings­midler lyder litt som hokus­pokus, men det er virkelig­heten bak ren­gjørings­konseptet som nå brukes av hjemme­pleien i Fredriks­havn kommune i Danmark. Konseptet har nettopp vunnet en miljøpris.

Publisert

Faksimile som viser Viima i bruk hos Århus Universitets­hospital.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Mindre oppvridning av klut og mindre bæring av vann var årsaker til at kommunen innførte konseptet som i daglig­tale kalles Viima, melder den danske presse­meldings­tjenesten Ritzau Info.

Systemet er basert på kjemi­kalie­fri ren­gjøring og skal også gjøre det lettere å gjøre korrekt rent. Det blir brukt av hjemme­pleien for å gjøre rent i alle private hjem som har kommunalt renhold.

- Medarbeiderne merker at arbeidet går lettere, fordi belast­ningen på kroppen blir mindre og det gir økt arbeids­tilfredshet, sier Lene Christensen, som er koordinator for Viima i Frederikshavn Kommune.

Moppen blir ladd

Det er De Forenede Damp­vaskerier som har utviklet og står bak konseptet Viima.

Viima benytter ultra­tynne fibre som har vist seg i stand til å opp­samle skitt og smuss ved hjelp av naturens egne krefter, nemlig statisk elektrisitet og en såkalt kapillar­kraft.

Det betyr at når en tørr mopp glir lett over gulvet, blir den statisk ladd og til­trekker seg og holder på små støv­partikler.

Systemet skal også egne seg til rengjøring av renrom.

Vant pris

Viima har nylig vunnet prisen CSR Environment Prize 2015. Dette er en pris som deles ut til den danske virksomhet som har utviklet den beste grønne, innovative løsning innenfor områder som vann, klima­tilpasning, ressurser, avfall, luft­forurensning, støy, kjemi­kalier, bære­kraftig produksjon eller bære­kraftig forbruk. Den ble i år utdelt for femte gang. Mer om pris­utdelingen her.

Hos DFD er det jubel:

- Vi er meget glade og stolte over prisen. Det er den fore­løpige kulminasjonen av et utviklings­arbeid der vi har fått bærekraft og samfunns­ansvar til å gå hånd i hånd med vekst i virksom­heten, sier Anders Thorgaard, direktør i De Forenede Dampvaskerier.

Sparer kjemikalier

Fredrikshavn kommune ville med inn­førelsen av Viima profesjonalisere renholdet og gjøre arbeidet lettere for de ansatte. I tillegg sparer man vann.

Ifølge presse­meldingen skal man samlet sett kunne redusere bruken av rengjørings­midler med 90 prosent sammen­lignet med tradisjonell rengjøring. Det lyder jo imponerende, men er også en litt intet­sigende påstand, i og med man ikke definerer begrepet «tradisjonell» – sammenligner man da med renholds­metoder anno 1970 eller 2015?

I Fredrikshavn kommune skal konseptet i alle fall være i bruk i over 60 prosent av eldrepleiens arealer.

Kilde: Rengøringskoncept i Frederikshavn Kommune vinder miljøpris

Youtube-video: Eksempel fra Lolland kommune

Youtube-video: Eksempel fra Århus Universitetshospital

Powered by Labrador CMS