Svenske sedler cbox7502421 og trondeh

Nye svartjobbs­metoder avslørt i renhold

Det svenske Skatte­verket har det siste året gjennom­ført en spesial­granskning av renholds­bransjen. Gjennom kontroll av et femti­tall virksom­heter ble det avslørt et nytt opplgg for å forvandle hvite penger til svarte lønninger.

Publisert

Ill.foto av svenske sedler: Colourbox og Trond Erik Hillestad.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I de avslørte virksom­hetene har ansatte jobbet for lave, svarte lønninger. Virksom­hetene har i stedet rapportert og innbetalt skatt for andre personer og for færre timer. Med en slik hvit fasade er fusket vanskelig å oppdage i en over­flate­kontroll, melder bransje­foreningen Städ­branschen Sverige.

– Et annet eksempel er serie­konkurser, der man lar virksom­heten går konkurs med ubetalt skatte­skyld. Deretter starter man umiddel­bart opp ny virksomhet med et lignende navn. Kundene merker ofte ingen ting, og tror de benytter samme foretak i år etter år, sier Pia Bergman i Skatte­verket.

Andre opplegg er inn­rap­porte­ring av falske opplys­ninger, kjeder av falske under­entre­prenører, manglende inn­rapportering av inntekt, samt at virksom­heten ikke inntekts­fører bidrag fra Arbets­förmedlingen.

– Konkurransen i bransjen er knivskarp. Skatte­verket vil forsette sin granskning av renholds­virksom­heter og bør få mer støtte i lov­givningen, for eksempel ved at arbeids­giver­avgifter ble inn­rapporter pr. individ hver måned. Det er også viktig at de som kjøper tjenestene tar ansvar og kontrollerer sine leve­randører, sier Pia Bergman.

Formålet med Skatte­verkets granskning var å finne ut hvordan og når risikoen oppstår i renholds­bransjen.

Den svenske arbeidsgiver- og bransje­foreningen Almega (for tjeneste­ytende virksom­heter) har beregnet at svart­arbeidet i den svenske renholds­bransjen beløper seg til ca. 2 milliarder svenske kroner i året, omtrent 10 prosent av bransjens omsetning.

Kilde: Nytt svartjobbsupplägg i städbranschen avslöjat

Powered by Labrador CMS