Kommune mopp Tromsø

ISS overtar en firedel i Tromsø

25 prosent av det kom­munale ren­holdet i Tromsø er i ferd med å kon­kur­ranse­utsettes. ISS overtar renholdet.

Publisert

Det er renholdet på fastlandet som skal overtas av ISS. På figuren ses dette til høyre for Tromsøya. Tromsøs areal er markert i rødt og gult. (Kart etter Wikipedia).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– Vi har antatt ISS som leverandør av 25 prosent av renholds­tjenesten i Tromsø, sier avtrop­pende byråds­leder Øyvind Hilmarsen (H) til lokal­avisen iTromsø.

Det er renholdet på fast­landet i Tromsø kommune som nå skal utføres av ISS. I følge Doffin har kontrakten oppstart i januar 2016, gjelder for tre år og har opsjon på forlengelse i inntil fem år.

I dag utføres dette renholdet av Fagrent, kom­munens egen renholds­enhet. Etter å ha mottatt tre anbud fra private firma, ble kun anbudet fra ISS vurdert.

– Det ble avgjort i vinter at vi skulle kon­kur­ranse­utsette disse tjenestene. Vi sparer 6,7 millioner kroner på å kon­kur­ranse­utsette bare 25 prosent av det kommunale renholdet, og det ville vært uansvarlig ikke å gjøre slike besparelser når kommunen har økonomiske utfordringer, mener Hilmarsen.

Avgjørelsen om å konkur­ranse­utsette har vekket mange følelser i Tromsø, både blant de kommunalt ansatte renholderne, fag­forening­ene og den politiske venstre- og høyresiden.

Kilde: ISS tar over renholdet i kommunen

Powered by Labrador CMS