Kirkens bymisjon grønt og rent

Grønt og Rent klar for konkurranse

For et drøyt år siden startet Kirkens Bymisjon i Oslo renholds­firma for mennesker med en hullete CV. Nå er de klare for å konkurrere kommersielt.

Publisert

Faksimile fra Kirkens Bymisjon.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Firmaet Grønt og Rent ble etablert gjennom Kirkens Bymisjons over­nattings­tilbud for kvinner i rus- og prostitusjons­miljøet, Natt­hjemmet i Oslo. Initiativet kom fra kvinnene på Natt­hjemmet selv.

«Hvis ingen gir dem sjansen, får de aldri bevist at de kan»

Et drøyt år etter oppstarten er Grønt og Rent nå en offentlig godkjent renholds­bedrift og klar for å konkurrere om oppdrag med kommer­sielle firmaer.

De ansatte er grundig kurset, og lønns- og arbeids­forholdene er godkjent av Arbeids­tilsynet. Selv kaller de seg «et ideelt AS».

– Det er mange som har kapasitet til å jobbe, men som på grunn av en hullete CV, står på side­linjen. Vi forstår at arbeids­givere kan kvie seg, men hvis ingen gir dem sjansen, får de aldri bevist at de kan. Derfor satte vi i gang dette firmaet selv, sier prosjekt­medarbeider Rita Rolandsen.

«Jeg vil bare være en normal person med en normal jobb og et normalt liv» (Lilya, 31)

På sikt er målet å utvide med flere arbeids­takere og flere oppdrag. Så langt har Grønt og Rent vunnet konkur­ransen om å rengjøre tre av Kirkens Bymisjons virksom­heter i Oslo, pluss redaksjons­lokalene til =Oslo i Skippergata. Skuss­målene er intet mindre enn strålende:

– Det er en fordel at renholds­personalet kjenner livs­situasjonen til brukerne her, og det er flott at vi kan være med på å gi folk arbeid. Men det er en bonus, ikke hoved­årsaken til at Grønt og Rent har oppdraget. Vi er først og fremst avhengig av folk som kan vaske, og vi kunne ikke hatt bedre renhold, sier Kirsten Frigstad, leder av Kirkens Bymisjons gate­klinikk for personer i Oslos tyngste rusmiljø.

Fakta om Grønt og Rent

  • Renholds­bedrift etablert gjennom Kirkens Bymisjons akutt­overnattings­tilbud til kvinner i Oslos rusmiljø, Natthjemmet.
  • Tre arbeids­takere per i dag, men har mål om å utvide.
  • Offentlig godkjent til å ta eksterne oppdrag.
  • Legger vekt på å bruke miljø­vennlige renholds­produkter.
  • Har pr. i dag fire arbeids­oppdrag.
  • Sykefraværet etter et drøyt års drift er 0 prosent.

Kilde: Liliya (31) vasker for livet

Powered by Labrador CMS