Rengoring och hygien

Rent blir enerådende i Sverige

Den 1/1-2016 blir «Rent och Facility Nordic» det eneste fag­bladet for den svenske renholds­bransjen. Da ned­legger bransje­foreningen Städ­branschen Sverige sitt eget tidsskrift «Rengöring & Hygien» og inn­leder et sam­arbeid med Rent.

Publisert

Städbranschen Sverige avslutter sitt tids­skrift «Rengöring & Hygien» og inn­leder sam­arbeid med «Rent».

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Adm.dir. i Städ­branschen Sverige, Jesper Borrfors, skriver i en kommentar at målet er å forene bransjen.

– Vi blir sterkere av å ha kun ett tids­skrift, som alle leser, én eneste kanal der de trykte opp­lysningene finnes, sier han

– Med det nye tids­skriftet når vi bredere ut og det er viktig å nå alle i bransjen via så mange kanaler som mulig.

Det er også et mål at den kunn­skapen som nå finnes i Städ­branschen Sverige, skal komme Rent tilgode, blant annet ved tips om nyheter, forskning og ting som er på gang i bransjen.

Städbranschen Sverige (SBS) skal etter nyttår ha minst tre organisasjons­sider i hver utgave av «Rent och Facility Nordic». Medlemmer av SBS vil få tidsskriftet Rent både i trykt og digital form.

Kilder:

Rent blir enda tidningen i branschen

Fyra frågor till Städbranschen Sveriges vd Jesper Borrfors

Powered by Labrador CMS