Karin Loven Foto LTH

Pris til svensk master­oppgave om rengjørings­spray

I visse tilfeller vil en femtedel av det som ble sprayet ut, bli værende i luften etter rengjøring. Det kan utgjøre en arbeids­miljø­risiko for renholdere som puster inn sprayen.

Publisert

Karin Lovén, doktor­grads­student ved Lunds tekniska högskola, er tildelt prisen Utmärkt arbets­miljö­uppsats fra Prevent og AFA Försäkring, to svenske organisasjoner som jobber for godt arbeidsmiljø. Prisen er på 15 000 svenske kroner.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Lovén får prisen for sin master­oppgave om rengjørings­spray og deres mulige påvirkning på mennesker. Hun har studert aero­solene som dannes ved bruk av rengjørings­spray. Aerosoler er fin­fordelte partikler som er så små at de holder seg svevende i luften. Besvarelsen er en del av en større forsknings­studie av renholdere og deres luftveis­eksponering for rengjørings­produkter.

Karin Lovén underveis i sin undersøkelse. Foto: Lunds tekniska högskola

Renholds­yrket er det tiende vanligste i Sverige og en yrkes­gruppe som i større grad enn andre har astma- og allergi­problemer. Likevel er det forsket lite på rengjørings­spray og helse­risiko.

− Fordi rengjørings­spray er et vanlig rengjørings­middel, ville jeg under­søke hva som skjer med den luft­bårne andelen av kjemikaliene og om det oppstår helse­effekter når man puster inn spray­partiklene. All spray lander ikke på overflaten som skal rengjøres. En del av den blir værende i luften og pustes inn, og kan utgjøre en helserisko, sier Karin Lovén.

Lovén har sett nærmere på seks ulike spray­produkter. Tre av dem selges bare til renholds­firmaer og profe­sjonelle brukere, mens de tre andre kan kjøpes også av privat­personer. Det var store forskjeller mellom produktene.

– Man vil jo helst at 100 prosent skal havne på over­flaten som skal rengjøres. Men avhengig av produkt, blir mellom 3 og 20 prosent av sprayen værende i luften, sier hun.

Hun kunne også se at en stor del av spray­dråpene avdunstet i luften og ble til gass. Om sprayen har partikkel- (dråpe) eller gassform påvirker hva slags ånde­dretts­vern som er mest hensikts­messig.

I en mindre studie undersøkte Lovén reaksjonen til åtte frivillige som rengjorde med rengjørings­spray i et kontrollert miljø, et såkalt aerosol­kammer. Etterpå målte en lege om øyets tåre­væske ble påvirket og om nesens slim­hinner hovnet opp. Mini­studien hennes er for liten til å trekke generelle konklusjoner, men den indikerer at øynene ble tørrere etter spraying. Test­personene mente at de subjektivt opplevde større plager i nesen jo større spray­dosen var, selv om målingene ikke viste noen opphovning.

Karin Lovéns master-oppgave.

Karin Lovéns under­søkelse er en del av et større prosjekt der forskerne ønsker under­søke rengjørings­spray. De håper etter hvert å kunne gi anbefalinger til renholds­bransjen.

Oppgave­besvarelsen hennes heter «Aerosol emission from cleaning sprays» og har undertittelen «Design and evaluation of a generation and characterization system for spray aerosols and a human pre-exposure study». Den kan lastes ned fra nederste link under.

Kilder:

Pris till uppsats om städsprej

Student på Designvetenskaper får pris för examensarbete om städsprayer i arbetsmiljön

Powered by Labrador CMS