Statlig renhold ut på anbud

Nytt notat: Statlig renhold på anbud

Fafo-forskerne Mona Bråten og Jørgen Svalund har utarbeidet et notat om anbuds­utsetting av renholds­tjenester i statlige virksom­heter. Hvilke argu­menter brukes i beslut­ningen om å skille ut eller beholde renholdet internt?

Publisert

Den elektroniske versjonen av Fafo-notatet kan lastes ned gratis.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Notatet deres belyser hvilke argu­menter som er tungtveiende for å skille ut eller for å beholde renholds­tjenester internt i statlig virksomhet.

Det bygger på to case­studier, renholds­tjenestene ved Universitetet i Oslo og det militære trenings­senteret Haakonsvern i Bergen.

Med tidligere forskning på arbeids­forholdene i renholds­bransjen som bakteppe, reiser de to spørsmål om hva renholderne i statlig virksomhet har i vente når arbeidet settes ut på anbud. Hva skjer med arbeids­vilkår, ytelser, arbeids­tid, jobb­sikkerhet og pensjon?

Dette er Fafo-notat nr. 2015:11 og det har ISSN 0804-5135.

Kilde: Nytt notat: Statlig renhold på anbud

Powered by Labrador CMS