Johnny Haugland Foto NKF

NKF satser mer på renhold

Norsk Kommunal­teknisk Forening ønsker å bidra ytter­ligere til bedre kunnskap og interesse for faget, og har knyttet til seg en dedikert samarbeids­partner som brenner for renholds­faget, Johnny Haugland.

Publisert

Johnny Haugland. Foto: NKF

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Johnny Haugland (ConsulentPartner) har over 30 års erfaring innen bransjen, besitter høy kompetanse innen fag­området, og har drevet utstrakt virksomhet både som rådgiver og kunnskaps­formidler, melder NKF.

Haugland var i sin tid adm.dir. / general­direktør i renholds­bedriftenes interesse­organisasjon NRI, der han bl.a. satt som utvikler av godkjennings­ordning for bransjen i privat sektor. Han har også hatt et prosjektår som bransje­rådgiver i NHO Service.

Haugland har lang erfaring fra privat sektor, og er også rådgiver for kommuner og fylkes­kommuner. Han er sertifisert i henhold til INSTA 800 høyeste nivå – 4 – med sertifiserings­nummer 80024.

Behov for kompetanseheving

Ifølge NKF er renholdsfaget en naturlig del av verdi­kjeden innenfor bygg­fagene, og daglig for­valtning og drift, og vedlike­hold av over­flater har stor betydning for bygningenes økonomi, estetikk, inneklima og hygieniske standard.

Riktig renhold skaper godt inneklima, og økt trivsel på arbeids­plassen.

De siste 20 årene, med økte helse­plager relatert til inneklima, fremhever betydningen av renholderens kompetanse og verdi for samfunnet. Utviklingen har resultert i nye arbeids­metoder, og utvikling av nytt utstyr/maskiner har skapt et økt behov for kompetanse­heving i bransjen.

Utvider kursporteføljen

Elisabeth Leikanger (arkivfoto).

NKF vil med denne satsningen bidra til at foreningens medlemmer får styrket sin posisjon, faglige platt­form og kompetanse innen renholds­faget. NKF vil etter hvert tilby en hel porte­følje med renholds­relaterte kurs, både for renholdere og renholds­ledere.

- Vi har startet forsiktig allerede, forteller Elisabeth Leikanger, rådgiver for NKF bygg og eiendom.

Hun opplyser at hygiene-kurs og teamledelse (del 1) går hhv 9. og 10 desember og at flere kurs vil bli satt opp ut over vinteren.

- Kursene kan også arrangeres regionalt på forespørsel fra en, eller flere kommuner. Etter hvert vil vi også tilby e-læringskurs, hvilket vi allerede har en bestilling på, sier Elisabeth Leikanger.

Nettverk

En stor del av renholdslederne møtes på NKFs årlige Drifts- og renholds­leder­konferanse, som NKF har arrangert i en årrekke. Konferansen har etablert seg som en betydnings­full møte­plass for mange.

- På konferansene har det kommet ønske om mer faste møte­plasser, og NKF Bygg og eiendom satser derfor på å etablere egne fylkesvise / regionale nettverk med fokus på renhold. Harald Andersen (nettverks­sekretær / medforfatter av Beste praksis, og Nøkkeltall for renhold) vil bistå NKF i dette arbeidet, forteller Elisabeth Leikanger.

Renholdsbransjen er i sterk utvikling

- Det gjelder å henge med i utviklingen, og dette omfatter også bruk av digitale hjelpe­midler.

- Med et skredder­sydd kurs­tilbud, og økt fokus på bruk av innovative verktøy for prosjek­tering og plan­legging av renhold, håper vi å kunne bidra til en positiv og spennende utvikling innen fag­området. NKF vil selvsagt også bygge videre på den gode dialogen og samarbeidet med privat sektor, avslutter hun.

Kilder:

NKF satser mer på renhold

NKF-Norsk Kommunalteknisk Forening og ConsulentPartner i samarbeid om renholdsbransjen innen offentlig sektor

Powered by Labrador CMS