Kraftlinje 5780.700 Statnett

Nett­ut­bygging gir mange jobber

De neste fem neste årene skal Statnett investere 40-55 milliarder kroner i en stor­stilt opp­gradering av kraft­systemet. Det vil gi rundt 30 000 årsverk. Litt av dette for­ventes å gi økt etter­spørsel etter renholds­tjenester.

Publisert

Oppgraderingen av linje­nettet for­ventes å gi flere oppdrag til lokale under­leverandører, som hotell, catering og renhold. Ill.foto av arbeid på kraftlinje: Statnett

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– Vi trenger et sterkere strøm­nett i Norge. Vi er i gang med den største opp­graderingen og utviklingen av kraft­systemet siden krigen. Moderni­seringen vil legge til rette for trygg strøm­forsyning, mer fornybar energi og flere arbeids­plasser i frem­tiden, uttaler konsern­sjef i Statnett, Auke Lont, i en melding fra presse­byrået Newswire.

Bare i anleggs­fasen vil opp­graderingen av strøm­nettet bidra til i under­kant av 30 000 årsverk i Norge fram mot 2025, viser en fersk rapport som Thema Consulting har utarbeidet for Statnett.

Konsulent­selskapet har kommet fram til tallene ved å kartlegge ring­virkningene av utbyggingen av ny kraft­ledning mellom Ørskog og Sogndal.

– Erfaringene fra dette prosjektet viser at om lag 40 prosent av arbeids­plassene tilfaller lokalt og regionalt nærings­liv, resten til andre selskaper i Norge. I sin tur vil selskapene vi kjøper varer eller tjenester fra generere økte leveranser fra sine under­leverandører, sier Auke Lont.

I Ørsta har Statnetts virksomhet i området bidratt til økt etter­spørsel etter alt fra renholds­tjenester, verktøy og verne­utstyr til bake­varer og hotell­over­nattinger.

Kilde: Nettutbygging gir mange jobber

Powered by Labrador CMS