ballongrosa.jpg

Gjør stas på renholderne!

Renholderens dag faller i år på mandag 7. desember. Renholdsnytt.no ønsker å være tidlig ute og opp­fordrer alle til å plan­legge hvordan de kan feire dagen og vise hvor stor pris de setter på renholderne.

Publisert

Ill.foto av ballonger: Colourbox

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Renholderens dag markeres første mandag i hver desember.

Tradisjonen startet i sin tid ved renholds­avdelingen på Ullevål sykehus, da en under­søkelse viste at de ansatte følte de hadde et lav­status­yrke.

Renholderens dag ble derfor innført for å vise fram renholderne og gjøre andre ansatte – og renholderne selv – bevisste på hvor viktig en renholder er. I 2015 feires dagen for 15. gang og tradisjonen har forlengst spredd seg til renholds­avdelinger og -bedrifter over hele landet.

Dagen kan markeres på ulike måter. De steder som har dette som fast tradisjon, varierer gjerne litt fra år til år. Noen lager plakater der det informeres om renholds­avdelingen, og der menneskene i faget settes i sentrum.

Andre steder inviterer til felles­lunsj, det er kake­feiring, pølse­fest, pizza eller liknende, eller de ansatte gir sine renholds­kollegaer en blomst eller en annen oppmerk­somhet. Noen steder uniformerer renholderne seg med passende t-skjorter for å vise sin stolthet, mens noen avdelinger inviterer sine leverandører til mini­messe og annet.

Og ikke å forglemme: Mange direktører er påpasselige med å gi renholderne en ekstra ros.

Denne dagen skal de virkelige føle at de synes i landskapet! Ta gjerne et bilde fra dagen og send til oss i e-post (adresse lenger opp), så kan vi publisere det på renholdsnytt.no.

Bildene under er fra fjor­årets markering hos Departe­mentenes sikkerhets- og service­organisasjon, som feiret med kake, mini­messe og andre aktiviteter.

"

Markering hos DSS i samarbeid med NFSR. Foto: Trond Erik Hillestad

Powered by Labrador CMS