Sintef entydige krav

Entydige kvalitets­krav til ren­gjøring lønner seg

De som kjøper inn og drifter renholds­tjenester får nå et over­ordnet verktøy for å beskrive og kontrollere rengjørings­kvalitet, melder SINTEF Byggforsk. Målet er bedre renhold til riktig pris.

Publisert

Støv på over­flater kan måles ved hjelp av klebe­folier og laser­ekstinksjons­måler, for eksempel BM Dust­detector. Foto: SINTEF Byggforsk

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

SINTEF Byggforsk har utarbeidet en ny anvisning som samler krav til rengjørings­kvalitet på ett sted. Anvisningen «700.207 Oppfølging av renhold og rengjørings­kvalitet» tar for seg løpende oppfølging, metoder for å fastsette og vurdere renhold, kvalitets­krav og -kontroll etter NS-INSTA 800, instru­mentelle måle­metoder, krav til renholds­leveranser og hva en renholds­avtale bør inneholde for å følge NS-INSTA 800.

En omtale av anvisningen ses her: http://bks.byggforsk.no/DocumentView.aspx?sectionId=2&documentId=4148

Entydige kvalitets­krav er en forutsetning for å kunne beskrive og kontrollere at man har fått den tjenesten som er bestilt. Det gjelder både ved renhold i egen regi og ved bruk av renholds­leverandører. Uten entydige krav er tjenesten vanskelig å pris­sette og følge opp.

I tillegg er anvisningen «700.211 Renholds­planlegging» revidert, nå med større vekt på selve planleggings­prosessen. Den inne­holder også oppdaterte nøkkel­tall for tids­forbruk og kostnader til renhold, samt et flyt­skjema som viser planleggings­prosessen.

En omtale av anvisningen ses her: http://bks.byggforsk.no/DocumentView.aspx?sectionId=2&documentId=635

Kilde: Pressemelding fra SINTEF Byggforsk

Powered by Labrador CMS