Svanemerket-renhold.jpg

Betaler for miljømerker

Leverandører som ønsker å merke pro­duk­tene sine med NAAF og Svane­merket, må betale for det. Er de merkede pro­duk­tene dermed bedre enn pro­dukter uten slike kvalitetsmerker?

Publisert

Ill.foto av Svane­merket ren­gjørings­middel.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det finnes veldig mange ulike merke­ordninger både for mat og for andre forbruker­varer som lys, tekstiler, elektronikk, bygge­varer og mye annet.

Nettstedet Dinside.no stiller nå spørsmål ved om hva det egentlig betyr at produkter er merket med for eksempel NAAF eller Svanemerket.

Sier et manglende merke noe om produkter som ikke har disse merkene?

«Svanemerket» er Nordens offisielle miljø­merke, sammen med miljø­merket Blomsten. «Anbefalt av NAAF» er merket til Norges Astma- og Allergif­orbund. For begge merke­ordningene er det en kostnad ved innmelding pluss en årsavgift som avhenger av omsetningen av produktet.

I følge Dinside.no er det i hovedsak aktørene selv som hen­vender seg til NAAF eller Svane­merket for å innmelde sine produkter i ordningen. Hos Svane­merket jobber to av ca. 30 ansatte for å få flere produsenter til å svane­merke produktet sitt, mens hos NAAF skjer dette nesten ute­lukkende etter henvendelse fra aktørene.

Merkene forteller oss derfor at produktene har bestått visse kvalitets­krav hos merke­leverandøren, og at aktøren selv har tatt initiativ til og ser seg villig til å betale for tjenesten.

Det er ikke nød­vendigvis forbundet med allergi- eller helse­risiko å bruke produkter som mangler slike miljø­stempler, for etter lov­givningen skal de fleste forbruker­artikler uansett ivareta den generelle folke­helsen. Det er likevel ikke ensbetydende med at sår­bare grupper er spesielt tilgode­sett i gjeldende regelverk.

Kilde: Betaler for å bruke NAAF og Svanemerket

Powered by Labrador CMS