Utvikling i sykefravær siden 2018. Perioden fra 2. kvartal 2020 til 2. kvartal 2021 er uthevet.

Syke­fra­været har falt det siste året i det private

Innenfor renhold faller syke­fraværet for NHO-bedrifter som har oppdrag i privat regi med 0,90 prosent­poeng, mens det øker 0,59 i renholds­virksomheter som drives i kommunal egenregi.

Publisert

Samlet faller syke­fraværet innenfor renhold med 0,11 prosentpoeng. Sammen­ligner man nivået over tid er syke­fraværet i NHO-bedriftene på samme nivå i 2. kvartal 2021 som før pandemien, mens i kommunal regi fortsetter syke­fraværet å øke. Det melder NHO Service og Handel, som har innhentet ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Samlet sykefravær i bransjene renhold, helse, kantine og vektere øker fra 5,07% til 5,31%, i andre kvartal 2021 sammen­lignet med samme periode i fjor. Merk at tallene påvirkes av korona­pandemien og et stort antall permitteringer i mange bransjer.

Kilde: Sykfraværet faller i det private, men øker i det offentlig (ekstern link til NHO SH)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS