Et takk for sist?

Fra Renholdsnytt 6/2015:  Styret i NHO Service nektet Renholdsnytt å være tilstede under organisasjonens generalforsamling. Vi kan ikke huske at vi noen gang har  vært uønsket på en generalforsamling, og mistenker at dette er et takk for sist etter at vi omtalte at flere personer har trukket seg fra styret på grunn av prosessen med bytte av administrerende direktør.

Publisert

Artikkelen kan kommenteres nederst på siden

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Vi synes linjen styret i NHO Service har lagt seg på i denne saken er trist. Den føyer seg også inn i rekken av hemmelighetskremmeri som styret har holdt på med siden de på et hemmelig styremøte vedtok å lete etter ny administrerende direktør. Ikke en gang medlemsbedriftene visste om dette.

I ettertid har de gått langt i sine forsøk på å tåkelegge, og har i bestefall balansert på grensen for hva som er sant og usant. Slik håndtering skaper bare grobunn for spekulasjoner, noe som kan skade organisasjonen.

Renholdsnytt har i alle år samarbeidet godt med NHO Service. Gjennom årenes løp har vi riktignok hatt våre uenigheter, men dette har likevel blitt håndtert på en profesjonell måte, uten sure miner fra noen av oss.

I motsetning til konkurrenten Virke, så har NHO Service vært kjent for en åpenhetskultur. Organisasjonen har vært inkluderende for alle som har vært opptatt av å utvikle bransjene. Dette er formålstjenlig både for NHO Service og bransjene de representerer. Vi tror også at en slik åpenhet har vært en medvirkende årsak til den eventyrlige veksten de har opplevd.

Paradoksalt nok, så skal nåværende administrerende direktør være rådgiver for styret når hans erstatter er på plass. Noe det første han bør råde styret til, er å spille med åpne kort for nettopp å unngå uheldige situasjoner som styret nå har satt seg i. Samtidig blir det også viktig å lære av det som har skjedd, og fortsette det gode arbeidet. For det er ingen tvil om at renholdsbransjen har mye å takke NHO Service for.

Lederartikkelen er hentet fra Renholdsnytt 6/2015.

Powered by Labrador CMS