Snart siste frist for å søke om midler til kurs på arbeidsplassen

19. januar er siste frist for å søke midler fra Vox. Det ligger 83 milliner kroner i potten.

Publisert

Midlene kommer fra regjeringens program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA), som forvaltes av Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Vox lyser ut til sammen 83 millioner kroner til kurs på arbeidsplassen. Midlene skal gå til opplæring i grunnleggende lesing, skriving, regning og data. Bedrifter, offentlige virksomheter, kurstilbydere, næringsforeninger og organisasjonene i arbeidslivet kan søke på midlene.

Les mer om Hvordan du søker her

" BKA har eksistert siden 2006, og så langt er rundt 290 millioner kroner delt ut. I 2011 fikk 415 virksomheter til sammen 81 millioner kroner til kurs i grunnleggende lesing, skriving, regning og data.Her kan du lese om renholderne i TRS, som får tre timer undervisning i uka.

"
Powered by Labrador CMS