hanne-bjurstr-bredde.jpg

Vil ha milliongebyr for brudd på arbeidsmiljøloven

Arbeidsdepartementet foreslår nå å innføre overtredelsesgebyr mot alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet. Prisen for grove brudd på arbeidsmiljøloven kan bli opp mot 1 180 000 kr.

Publisert

Arbeidsdepartementets forslag går ut på å gi arbeidsmiljømyndighetene hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på både arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven og utlendingsloven, i tillegg til forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Les høringsbrev og høringsnotat her

- Vi har hovedsakelig et godt fungerende arbeidsliv i Norge, men vi har en utfordring i enkelte bransjer. Overtredelsesgebyrene vil være et viktig virkemiddel i kampen mot sosial dumping, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm til arbeidstilsynets nettsider.

I vurderingen av om man skal ilegge gebyr skal det legges vekt på en rekke momenter, blant annet graden av skyld, fare for gjentakelse og om overtrederen har oppnådd noen fordeler ved å bryte loven. Dette vil sikre rimelig forhold mellom overtredelse og reaksjon.

Det vil være klagemuligheter ved at gebyrvedtak kan påklages til overordnet myndighet. Vedtaket vil også kunne prøves for domsstolene.

Les mer om forslaget på Arbeidstilsynets nettsider

"
Powered by Labrador CMS