lederkurs.jpg

Kurs-høsten i NHO

Høstens kursplan i NHO retter seg mot ledere og personalmedarbeidere.

Publisert

Disse kursene byr NHO på denne høsten:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Lokale forhandlinger - 16. septemberKurset vil gjennomgå ulike sider av forhandlingsprosessen mellom bedriften og de tillitsvalgte samt tariffavtalenes forutsetninger om lokal lønnsdannelse, de ”fire kriterier” mv.

Bedriften og de tillitsvalgte - 6. oktoberKurset tar for seg Hovedavtalens regler om forholdet mellom bedriften og de tillitsvalgte, rettigheter og plikter, informasjon samt opprettelse og oppsigelse av lokale avtaler/særavtaler, praksis m.v.

Lønn - fra kostnad til investering - 13. oktoberKurset skal gi oversikt over sentrale tema knyttet til virksomhetens behandling av lønns¬spørsmål. Kurset skal vise at det er mulig å forbedre eget arbeid med lønnspolitikk og lønnssystemer uten å bruke store ressurser, verken økonomisk eller administrativt.

Medarbeidersamtaler - 18. novemberMedarbeidersamtalekurset legger først og fremst vekt på formidling av forventninger og vurdering av resultater og arbeidsinnsats. Målet er å gi deltakerne grunnlag for å iverksette eller videreutvikle god praksis i egen virksomhet.

Alle kursene holdes i Oslo.

For mer informasjon, besøk NHO Service sine nettsider.

"
Powered by Labrador CMS