Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Renhold er viktig for integrering

LEDER: «Å ha en jobb er ofte den viktigste faktoren for å føle seg som en del av samfunnet.»

Publisert

Denne lederartikkelen er hentet fra Renholdsnytt 5/2017

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Å komme i jobb og være en del av arbeidslivet er det beste integreringstiltaket som finnes. Å ha en jobb er ofte den viktigste faktoren for å føle seg som en del av samfunnet.

Det er ikke vanskelig å forstå at det å bidra og heve lønn i stedet for å få offentlig støtte uten å arbeide, er identitetsskapende. Det er på arbeidsplassen, i samspill med kollegaer, de sosiale kodene knekkes og man får kjenne at man har en tilhørighet. Og i så måte har vår bransje virkelig tatt ansvar og spiller en svært viktig samfunnsrolle. Det var også noe Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie pekte på da hun nylig gjestet NHO Service sitt seminar Den flerkulturelle arbeidsgiver. Service som motor for integrering.

– Vi må være en dyktig jobbskapernasjon. Det som står på spill, er mye mer enn at folk bare har en jobb. Å ha flest mulig i jobb, sikrer et godt samfunn å leve i. Det motsatte skaper større sosial uro, som vi har sett i en del andre land, sier statsråden.

Renholdsbransjen er kjent for å være en flerkulturell bransje, og mange som kommer til landet får renhold som sin første jobb. Som Keld Mosgaard Christensen, konsernsjef for ISS i Norge, så riktig sier:

–Vi gir billetten til dem som kommer fra utlandet og ofte står svakere stilt enn etnisk norske arbeidstakere, til å komme tilbake på arbeidsmarkedet.

ISS vet hva de snakker om. Bare i Norge har selskapet 9200 medarbeidere fra 120 nasjonaliteter.

Arbeidserfaring er det beste integreringstiltaket som finnes, og den dyktigste bransjen til å ta ansvar er renholdsbransjen.

Lederartikkelen er hentet fra Renholdsnytt 5/2017

Les mer om bladet her

Powered by Labrador CMS