inneklima_skole_colourbox

Skolebygg - utvikling og utfordringer

Den 8. nasjonale konferansen om skoleanlegg arrangeres i Fredrikstad 21. til 22. september.

Publisert

Skolekonferansen for 2010 arrangeres på Quality Hotell Fredrikstad. Det blir skolebesøk med flere alternativer, delseminarer og plenumsforedrag.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Dette er noen av temaene på seminarene:

- Fra klasserom til fleksiskole

- Universell utforming av skoleanlegg

- Skolen som flerbruksanlegg

- Bærekraftige skoler

- Lovendringer; ny plan og bygningslov og ny diskriminerings og tilgjengelighetslov

- Rammebetingelser, tiltak og virkemidler i byggsektoren og lokal forvaltning. Nasjonale og internasjonale målsettinger på klima- og energiområdet

- Skoleeiers forpliktelser for et godt skolemiljø

Konferansen arrangeres av Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste i samarbeid med Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune. Norsk Kommunalteknisk Forening, Bygg og Eiendom, er teknisk arrangør.

Les mer om arrangement og påmelding her.

"
Powered by Labrador CMS