NHO HMS-kort tar tid

Det tar for lang tid å få HMS-kort

Forskrift om HMS-kort for bygge- og anleggs­plasser er ute på høring. Forslagene til nye krav vil påvirke også renholdere som leverer til bransjen, men NHO Service er skeptisk til særlig ett av de foreslåtte kravene.

Publisert

I hørings­forslaget foreslås det at personell ikke kan være på stedet uten utstedt HMS-kort. I så fall kan du ikke jobbe midler­tidig uten kort, men må ha dette på plass fra første dag.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Faksimile fra NHO Service.

Arbeids­giver­organi­sasjonen skriver at den i utgangs­punktet er positiv til å styrke kontroll­mulig­hetene og innføring av sanntids­kontroll på HMS-kortet, men mener at kravet om at HMS-kort må være med fra dag én, bør vente til den totale saks­behandlings­tiden for D-nummer og HMS- kort er vesentlig redusert.

I motsatt fall, kan forslaget innebære at EØS-borgere må oppholde seg i Norge enda lengre tid uten lovlig arbeid og dermed lettere bli rekruttert til svart arbeid

Les mer om hva NHO Service mener om forslaget til ny forskrift: HMS-kort tar tid

Powered by Labrador CMS