De regionale verneombudene sender i disse dager ut sitt årlige avgiftskrav til blant annet renholdsbedrifter. (Ill.foto: Colourbox)

På tide å betale RVO-avgift

De regionale verne­ombudene sender i disse dager ut – via Visma – avgiftskravet for 2019 til blant annet renholds­bedrifter.

Publisert

Alle virksomheter som har nærings­aktivitet innenfor over­natting, servering eller renhold er omfattet av ordningen med regionale verne­ombud i hotell, restaurant og renhold.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Ordningen er opprettet av myndig­hetene i samarbeid med partene i arbeids­livet og er et tiltak for å bedre arbeidsmiljø­standarden i spesielt utsatte næringer. Den finansieres gjennom en årlig innbetaling fra virksom­hetene i bransjene over­natting, servering og renhold.

I disse dager sendes det ut forhånds­beregnet avgifts­krav for innbetaling av avgift for 2019. Nytt av året er at RVO-ene har inngått avtale med Visma Financial Solutions AS som leverandør av faktura­tjeneste og inkasso. Visma vil også betjene kunde­service.

Kilde: Virkeområde og avgift til ordningen med regionale verneombud
https://hrr.rvofond.no/a/virkeomrade-og-avgift-til-ordningen-med-regionale-verneombud

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS