Yeeeeess!

Jeg har nylig kommet tilbake fra en vellykket tur med Kiel-fergen (Oslo-Kiel), for øvrig min andre tur med den på to uker. Seilasen var i anledning årskonferansen til NRTF og NHF.

Publisert

Denne gangen ble det yeeess! fra begge parter da NHF og NRTF for andre gang stod ”foran alteret”, denne gangen ombord i Kielfergen. To erfarne parter som nå er blitt historie, og heretter skal jobbe sammen som Norsk Forening for Service og Renhold. Jeg gratulerer og gjør det samme på vegne av Forum For Sykehusrenhold.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Yeeess! Jeg kom hjem igjen med mye mer i baggasjen enn da jeg dro. Ikke det at jeg handlet så mye på turen. Men påkledd finstasen skulle vi avslutningsvis være med på utdeling av diverse priser og gevinster, før vi skulle innta festmiddagen på årskonferansen. Det ble et gledelig sjokk da avtroppende leder i NRTF, Vidar Askelien, annonserte hvem som skulle bli tildelt den ærefulle bransjeprisen for 2009. Det gikk gradvis opp for meg at det var jeg, som primus motor for (lille) Forum For Sykehusrenhold og det arbeid jeg har gjort i forhold til sykehusrenhold, som skulle motta denne prisen.

Jeg er utrolig glad for tildelingen og vil igjen få takke for den fine prisen jeg fikk.

En av foredragsholderne prøvde å gi oss (bransjen) et lite spark bak. - Vi er alle enige om hvor viktig arbeidet med å utføre renhold er (alt stopper jo opp hvis ikke vi gjør jobben vår…), alle er enige om at vi må få høynet statusen for faget vårt. Vi fikk beskjed om at vi må være positive, skape blest om faget, gjøre det attraktivt å jobbe med renhold osv.

Jeg tror at det var mange i salen som nikket gjenkjennende til det som ble sagt. Jeg synes å ha hørt de samme ordene gjentatte ganger. Men jeg føler at vi får det ikke til. Kan noen si oss hvorfor?? Fagforeningene, renholdsbedriftene, renholdsavdelinger, arbeidsgiverorganisasjonene – alle ønsker å få til noe som kan bedre situasjonen for bransjen. Er det for mange som vil – på hver sin tue? Er det for vanskelig å bli enige om hvordan man skal gripe tak i problemet – og hvem som skal gjøre noe?

Jeg mener å huske at et større byrå for mange år siden kjørte store helsides annonser i dagspressen om renholdsfaget. Jeg har selv vært deltaker i et tverrfaglig råd som skulle prøve å utarbeide en informativ brosjyre om faget vårt. Vi kom langt, men ikke i havn. I helsesektoren blir vi oppfordret til å arrangere ”renholderens dag” i desember. Slik kan man sikkert holde på å ramse opp gode forslag og innspill.

Men igjen spør jeg, hvorfor får ikke samfunnet øynene opp for hvilket betydningsfullt fag renhold er? Tenk om folk hadde stått ”i kø” for å begynne med utdanning som førte frem til en stilling innen renholdsfaget? Og etter det kunne si:

Yeeess! Jeg fikk meg endelig jobb i renholdsbransjen!

I årene fremover blir det i alle fall viktig å ta vare på alle de som har valgt å jobbe i vår bransje. Vi må legge forholdene til rette slik at de kan utføre en jobb og føle at de strekker til, at de kan leverer en forventet kvalitet, innenfor de tildelte kriterier.

Tilslutt en liten påminnelse fra Forum For Sykehusrenhold :

”Seminar for sykehusrenhold 2010” blir arrangert i Trondheim 29.09 – 01.10. 2010.

Yeeess! Dette var min blogg nummer 25, og flere kommer…

God påske fra Trond Holm Johansen!

Powered by Labrador CMS