Trond Holm Johansen

Kvalitet eller pris.

Hva er viktigst når man skal handle noe, kvalitet eller pris? Og i hvor stor grad skal man vektlegge de to kriteriene? Du har sikkert et svar, men er andre enige med deg?

Publisert

En situasjon hvor slike kriterier kan være avgjørende for hvilket valg man skal ta, kan alle komme ut for. Har man for egen regning gjort et valg, får man skylde på seg selv dersom det senere viser seg at valget ble feil.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Men dersom andre bestemmer for deg hva du skal vektlegge, og du ikke er enig, men må gjøre et valg, så begynner noe å bli galt.

Og hvis dette er et valg som vil berøre veldig mange, vil du kanskje få kalde føtter, dersom du som fagperson må ta et valg du ikke er komfortabel med.

Anbud på renholdsmidler og utstyr

Helseforetakene i Norge skal som sikkert mange vet, ut med et anbud på renholdsmidler og –utstyr. I den forbindelse kommer spørsmålet om tildelingskriterier frem.

Dette anbudet er i regi av HINAS (Helseforetakenes Innkjøpsservice AS), og de har nedsatt en prosjektgruppe bestående av personer som jobber med innkjøp og renhold ved større sykehus i Norge.

Prosjektgruppen ble i en tidlig fase bedt om å komme med innspill til bl.a. tildelingskriteriene. Ikke alle hadde samme prosentsats på de forskjellige kriteriene, men kriteriene var man ganske så enige om: pris / kvalitet / logistikk og sortimentsbredde / service og opplæring og miljø.

Kvaliteten på produktene ønsket prosjektgruppen skulle telle ganske mye (mellom 25-50 % var foreslått).

Prosjektgruppa tilsidesatt

Før et anbud blir offentliggjort, skal det godkjennes av NNI (Nasjonalt Nettverk for Innkjøp). Det bli ganske frustrerende for helseforetakenes deltakere i prosjektgruppen når deres forslag blir tilsidesatt, og en helt annen vekting av tildelingskriteriene blir bestemt i NNI.

Hvem vet best?

For hvem vet bedre enn fagpersonene hvordan sammenhengen mellom pris og kvalitet er på det som etterspørres? Jo, kanskje leverandørene. I hvor stor grad er man trofast mot et anbud hvor produktene er så ”dårlige” at det ikke er lønnsomt å kjøpe dem?

Og hvor riktig blir det overfor de leverandørenesom har vært med i anbudsrunden, at kundene kjøper et annet (les: dyrere) produkt enn det som var lagt til grunn i anbudet? Faren for at så vil skje er så absolutt tilstede.

Veldig ofte er det pris som blir å telle mest når anbud tildeles.

Hvilken leverandør er det som satser på å tilby et prisgunstig produkt fremfor et med god kvalitet, i håp om å vinne.

Eller tør en seriøs leverandør satse på kvaliteten i et produktet som tilbys, i håp om at kunden forstår at kvalitet over tid lønner seg?

For å vurdere kvaliteten på produktene, må en utprøving til. I tillegg har mange helseinstitusjoner allerede benyttet produktene og har erfaringer som det kan være greit å ta med i vurderingen.

Satse på kvalitet eller pris

Det kunne vært veldig interessant å få vite hva andre mener om tildelingskriterier. Hvor mye bør for eksempel pris og kvalitet telle, ikke nødvendigvis i nevnte rekkefølge?

Det er ikke alle som skal kjøpe inn renholdsprodukter som får være med på å bestemme leverandør. Jeg ønsker oss (prosjektgruppen) lykke til i utvelgelsen, og måtte den beste leverandøren vinne!

Powered by Labrador CMS